iliadandodyssey:

• back to school •

(via milo-skyaholic)

thealexpaxton:

Color Study (Islands in the sky)

chaseworlds:

Graphical Color and Pattern Studies

(Source: poepicparable)

archivesofamericanart:

Color, meet Wheel. I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Color wheel, 19—? Rudolph Schaeffer papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution.

archivesofamericanart:

Color, meet Wheel. I think this is the beginning of a beautiful friendship.

Color wheel, 19—? Rudolph Schaeffer papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution.

chaseworlds:

Pixelated Color Experiments

(Source: designfancyco)

kitesquotes:

"Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo."
{Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ - Nguyễn Nhật Ánh}des by bearology@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo."

{Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ - Nguyễn Nhật Ánh}
des by bearology@Kitesvn.com

sosuperawesome:

bluepalette, on Tumblr

Shop

(Source: sosuperawesome, via gnabiad)

phapsu:

❝Điều buồn cười nhất khi trở về nhà của mình sau một thời gian dài xa cách đó là mọi thứ trông vẫn như cũ, mùi vị vẫn không thay đổi, cảm giác thân thuộc vẫn như ngày nào. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra chỉ có một thứ thay đổi duy nhất, đó chính là bạn.❞
- Benjamin Button

phapsu:

❝Điều buồn cười nhất khi trở về nhà của mình sau một thời gian dài xa cách đó là mọi thứ trông vẫn như cũ, mùi vị vẫn không thay đổi, cảm giác thân thuộc vẫn như ngày nào. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra chỉ có một thứ thay đổi duy nhất, đó chính là bạn.❞

- Benjamin Button

(Source: canh-dong-xam, via pygenki)

waitingforturnips:

Google is celebrating Diana Wynne Jones’s 80th today!

waitingforturnips:

Google is celebrating Diana Wynne Jones’s 80th today!

(via sakaeguchi)

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia