tuổi trẻ.

riririririri:


một ngày mùa xuân em hỏi
tuổi trẻ của tôi có gì
lấp lánh như lọ diệu kì
sót lại từ ngày sắp tắt
chờ mặt trời lặn
chúng ta ra biển ngắm sao
chụm tay hét to kêu gào
điều không thể nói với người mình thích
ôm nhau trong mùa sốt dịch
nhảy múa đón bình minh.

thế rồi tất cả chìm vào lặng…

(Source: ihearttitanic, via sodamnrelatable)

cumberchun:

Lol… I pretty like this facial expression!

cumberchun:

Lol…
I pretty like this facial expression!

cơn sốt sherlock BBC đã tới nhà bạn :»»»»».

cơn sốt sherlock BBC đã tới nhà bạn :»»»»».

(Source: raspberry-glitter)

(Source: fantastical-rose)

(Source: jameskgriffith)

MYCROFT: My brother has the brain of a scientist or a philosopher and yet he elects to be a detective. What might we deduce about his heart? 
JOHN: I don’t know. 
MYCROFT: Neither do I. But initially, he wanted to be a pirate.

(Source: moriartyfall)


Make me choose | doctorleto asked: Sherlock or John.

Make me choose | doctorleto asked: Sherlock or John.

insanity-and-vanity:

Ryan McArthur has created this line of prints using quotations from some of the most brilliant minds. He illustrates each of his simple, clean designs by hand then manually traces each line converting it to a vector graphic to scale and manipulate.

(via riririririri)

(Source: englishsnow, via cogaithangba)

the-lady-of-february:

“Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành.”
- Bạch Y Tiêu Lang | Lục Bích dịch

the-lady-of-february:

Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành.

- Bạch Y Tiêu Lang | Lục Bích dịch

(via cogaithangba)

maruti-bitamin:

Some originals now available on online store!

(via jar-0f-happiness)

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia