tieungu90:

"Em thấy như vầy, không ai mạnh mẽ để mà mạnh mẽ. Phàm làm người, nhất là con gái, người ta chỉ mạnh mẽ để có ai đó đến bên cho quyền được yếu đuối mà thôi. Chẳng lẽ đến một sự thật giản đơn như vậy, đàn ông các anh cũng cần em dạy?”

Điểm yếu của mạnh mẽ - Gia Đoàn

tieungu90:

"Em thấy như vầy, không ai mạnh mẽ để mà mạnh mẽ. Phàm làm người, nhất là con gái, người ta chỉ mạnh mẽ để có ai đó đến bên cho quyền được yếu đuối mà thôi. 
Chẳng lẽ đến một sự thật giản đơn như vậy, đàn ông các anh cũng cần em dạy?”

Điểm yếu của mạnh mẽ - Gia Đoàn

(via huongthangtu)

(Source: alisoncatherine, via literatureboy)

iliadandodyssey:

• back to school •

(via milo-skyaholic)

thealexpaxton:

Color Study (Islands in the sky)

chaseworlds:

Graphical Color and Pattern Studies

(Source: poepicparable)

archivesofamericanart:

Color, meet Wheel. I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Color wheel, 19—? Rudolph Schaeffer papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution.

archivesofamericanart:

Color, meet Wheel. I think this is the beginning of a beautiful friendship.

Color wheel, 19—? Rudolph Schaeffer papers, Archives of American Art, Smithsonian Institution.

chaseworlds:

Pixelated Color Experiments

(Source: designfancyco)

kitesquotes:

"Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo."
{Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ - Nguyễn Nhật Ánh}des by bearology@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo."

{Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ - Nguyễn Nhật Ánh}
des by bearology@Kitesvn.com

sosuperawesome:

bluepalette, on Tumblr

Shop

(Source: sosuperawesome, via gnabiad)

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia